Jak nam się POWODZI?

W połowie maja 2010 roku gmina Wilków, po przerwaniu Wału w Zastowie Karczmiskim została zalana przez Wisłę. Dwa tygodnie później, kolejna fala powodziowa dokonała następnych zniszczeń.

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, którzy od razu zadeklarowali pomoc i pomimo trudności organizacyjnych, typowych w sytuacjach kryzysowych, swoją energią i zaangażowaniem przyczynili się do ulżenia mieszkańcom zalanych terenów.

W ramach wspierania odbudowy Gminy, Fundacja NA DOBRE realizowała swoje działania dzięki wsparciu FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI. Dzięki zaangażowaniu FWW i indywidualnych darczyńców, mogliśmy podjąć starania zmierzające do rekonstrukcji utraconych dóbr – materialnych, społecznych i kulturowych.

Przy realizacji projektów pedagogicznych merytorycznie współpracowaliśmy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. Bez Was byśmy sobie nie poradzili. Dzięki Basiu 🙂