Partnerzy

Centrum Nauki Kopernik

Stowarzyszenie Aktywizacji Dzieci SZANSA, Oddział Wołomin

Fundacja Wspomagania Wsi

Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans

Stowarzyszenie EDUKATOR w Polanicy Zdrój

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Kazimierskie Towarzystwo Wiślane

Pracownia Plastyczna ANGOBA, inicjatywa Shapes Maker

Trio Archetto