Posiedzenie Rady Fundacji NA DOBRE

Zarząd Fundacji NA DOBRE  zaprasza członków Rady Fundacji na posiedzenie, które odbędzie się w piątek 6 czerwca 2014, o g.17:00 w kawiarni Fotka przy Placu Grzybowskim w Warszawie.

Planowany porządek dzienny:
1. Zostanie przedstawione podsumowanie sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2013.
2. Mają być omawiane kwestie personalne organów fundacji.
3. Zostanie przedstawiona aktualna sytuacja finansowa i kwestia realizacji projektów społeczno – artystycznych w roku bieżącym.
W porządku dziennym znajduje się również bardzo istotne głosowanie nad przyjęciem uchwały odnośnie akceptacji/odrzucenia sprawozdania Zarządu Fundacji za rok 2013.
Przez najbliższy tydzień przyjmujemy jeszcze wnioski dotyczące propozycji innych punktów porządku obrad. Po ewentualnym uzupełnieniu podamy go jeszcze raz do publicznej wiadomości.

w imieniu Zarządu Fundacji

Prezes FND
Rafał Szambelan

Grudniowe posiedzenie Zarządu Fundacji

9 grudnia odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Fundacji.Omówiliśmy szczegółowo wydarzenia ostatniego tygodnia, który był wyjątkowo intensywny.
Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w dwóch interesujących wydarzeniach: Konferencji „Interakcja-Integracja”, którą bardziej szczegółowo opisałem tu oraz w szkoleniu trenerów edukacji finansowej „Zaplanuj swoją przyszłość” zorganizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Oddzielny punkt posiedzenia Zarządu poświęcony był omówieniu wniosków płynących z niedzielnego spotkania Rady Fundacji.
Zarząd rozpatrywał też szczegóły przygotowywanego ramowego planu projektów na 2010 r., który zostanie przedstawiony w najbliższym czasie. Kolejne posiedzenie odbędzie się dopiero w nowym roku, jednak przed nami spotkania robocze, których efekty już niebawem będą widoczne.
M.Bargielski

Zima

Pomimo zbliżającej się zimy, nie szykujemy się do snu. Trwają posezonowe porządki w fundacyjnej administracji. Jasnym płomieniem (jak na polach Powiśla Lubelskiego) rozbłyskują nowe idee i pomysły na kolejne projekty. Ten ogień oświetla też inicjatywy, które wydawały się dotychczas odsunięte na dalszy plan. Pojawiają się na naszym horyzoncie kolejne inspiracje i źródła wiedzy. Wychodzi NA DOBRE.

Pracujemy też nad pokazaniem na zewnątrz tej twórczości. Niech jesienno-zimowa odsłona naszej strony będzie tego najlepszym przykładem.
M.BARGIELSKI

IDEA FUNDACJI

Poniżej przypominamy tekst Rafała Szambelana prezentujący Ideę Fundacji:

NA DOBRE to grupa amatorów sztuki, artystów, sympatyków
pracowni plastycznych, od kilkunastu lat związana z działalnością warszawskich i mazowieckich ośrodków kultury.
Od roku 2008 mamy zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym własną Fundację NA DOBRE. Sformalizowanie naszego przedsięwzięcia umożliwia oficjalną współpracę z instytucjami kultury, samorządem lokalnym i innymi partnerami. Zarząd i Rada Fundacji skupiają ludzi zorientowanych na uczestnictwo w życiu publicznym i poszukujących pola do organizacji takich działań. Mimo że większość osób z Zarządu i Rady Fundacji mieszka w Warszawie to lokalizacja siedziby organizacji w woj. lubelskiem nie jest przypadkowa.
Zakładamy, że poprzez współdziałanie ludzi z miasta z mieszkańcami odległych gmin uda się w dyskretny, lecz znaczący sposób rozwijać wzajemne zrozumienie i poprawiać jakość życia w każdym z tych miejsc.

Wybraliśmy teren na którym nasze działania artystyczno-społeczne mają charakter pionierski, a większość mieszkających tam ludzi w osobistych kontaktach wydaje się serdeczna i skora do aktywizacji współpracy. Ufamy że będą wyłaniać się spośród nich koordynatorzy wspólnych projektów. Razem z nimi stworzymy wtedy zupełnie nową ofertę kulturalną w obiecującym otoczeniu, które takiego działania potrzebuje. Realizacje naszych projektów społeczno-artystycznych mają genezę i charakter kulturalny, a powstają w ścisłym odniesieniu do konkretnego środowiska społecznego bądź naturalnego. Muszą dopasowywać się one zarówno do oczekiwań lokalnych społeczności jak i wyobrażeń przyjezdnych o atrakcyjności takich przedsięwzięć.

Tak jak idea Fundacji rodziła się z fascynacji miejscem, tak fascynacja pięknem i dobrem zaprowadziła nas na malowniczą krawędź wyżyny Lubelsko-Bełżyckiej. To tu, u podnóża wysokiej wapienno – lessowej skarpy przycupnęła wieś zwana onegdaj Kawęka, która podobno w interesujących okolicznościach zmieniła potem nazwę na Dobre. Perspektywa Powiśla Lubelskiego oglądana z wyniesionego ponad równinę punktu widokowego jawi się tam jako kraina ludzi mozolnie przekształcających pejzaż w sposób fascynujący naprawdę.

Fundacja NA DOBRE

Niezależna organizacja pozarządowa zarejestrowana w lipcu 2008 r. kontynuująca działania nieformalnej grupy artystów i amatorów sztuki funkcjonującej od 2000 r.

Numer KRS 0000307943
Numer NIP 7171804163
Numer REGON 060384229
BANK: BOŚ BANK SA 56 1540 1144 2068 6481 1080 0001

Zarząd Fundacji IV Kadencji (od 03.2019)
Rafał Szambelan – Prezes Fundacji
Małgorzata Minchberg – Wiceprezes Fundacji
Jacek Woźniakowski – Wiceprezes Fundacji

Zarząd Fundacji III Kadencji (od 06.2012)
Rafał Szambelan – Prezes Fundacji
Marta Straszyńska – Wiceprezes Fundacji
Michał Golański – Wiceprezes Fundacji

Zarząd Fundacji II Kadencji (06.2010 – 05.2012)
Rafał Szambelan – Prezes Fundacji
Tomasz Ziembiński – Wiceprezes Fundacji
Michał Bargielski – Wiceprezes Fundacji

Kontakt
nadobre@op.pl

Gdzie działamy?

Nasze obecne działania koncetrują się na terenie Powiśla Lubelskiego (około 8 km na południe od Kazimierza Dolnego). Tam znajduje się siedziba Fundacji i miejsce realizacji większości naszych przedsięwzięć.

Wyświetl większą mapę