Zapraszamy na fotoprzegląd naszych działań „terenowych” w 2013 roku

Oprócz cyklu koncertów w Pałacu Muzeum w Nieborowie i Arkadii były to: udział w Festiwalu Nauki Małego Człowieka na Wydziale Fizyki politechniki Warszawskiej; Budowlane Laboratorium Piknikowe na 17. Pikniku Naukowym polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik; oraz Dobre Warsztaty 2013, na które złożyły się trzy wątki Sztuka Ziemi, Muzyka Ziemi i Powikłana Architektura.Odnośne materiały można obejrzeć w albumach FB na stronie: